אל"מ עינת אלבלק, קצינת חינוך, מפקדת מערך מגן- חיל החינוך והנוער