ד"ר עליזה בלוך, ראש העיר בית שמש.
מנהלת רשת בתי"ס ברנקו וייס לשעבר.