עמית צימר

סמנכ"ל בכיר לרגולציה, מנהל ותקשורת, רפאל