עמית צימר

סמנכ"ל בכיר לרגולציה מנהל ותקשורת, רפאל.