ציפי זלמנוביץ'

שותפה מנהלת בהלמן-אלדובי השקעות מתקדמות.