אחראית על צוות הפיקוח בבי"ס היסודיים לבנות במחוז החרדי