קשרי חוץ Active fence, ראש הסגל של נשיא המדינה העשירי.