רויטל רובין

מנכ”לית עמותת סנונית, המשלבת טכנולוגיה וחינוך לקידום החינוך, חברת מועצת החינוך בעיריית ירושלים, מנטורית למנהלים בכירים, מייסדת המכינה הקדם-צבאית החילונית קהילתית בקרית היובל בירושלים, מאמצת שישה חיילים בודדים בירושלים.