עו"ד, נציבת קבילות חיילים.
מנכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשעבר.