שאול דה מלאך

מנהל את תנועת עזרא ושותף בהפיכתה למובילה ובעלת בשורה וחזון מבין הארגונים החינוכיים