שושי שפיגל

ממונה חינוך חברתי קהילתי חמ"ד, מינהל חברה ונוער