שמואל גרינברג

מנהל אגף חינוך חרדי בעיריית ירושלים.