יועץ ראש העיר ירושלים לענייני חרדים וכותב לתקשורת.