שרה לאה פרלשטיין

חברה במועצת הנשים בבית שמש.
עוסקת ביזמות נדל"ן, תומכת לידה.