תמר דרסלר

עיתונאית במעריב ומנהלת פרויקט סיוע בינלאומי.