אתי מלר

מנהלת תכניות בג'וינט ישראל-תבת, מפתחת ומנהלת פתרונות אשר מסיעות ליציאה ממעגל העוני על ידי שילוב וקידום בתעסוקה. יזמת מנהלת ומובילה תכניות מרכזיות לשילוב וקידום נשים חרדיות בעולם העבודה מנחת קבוצות ומגשרת מוסמכת מומחית בגיוון בתעסוקה ובהובלת שיתופי פעולה בין מגזרים לקידום מטרות חברתיות.