חנה גודינגר (דרייפוס)

ראש בית המדרש לנשים במדרשת לינדנבאום בירושלים.